ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-15

On Headings and Document Structure

3 comments:

Beamer User said...

ไอ้ bact' ตกขอบ โพสวันละเรื่องก็พอนะน้องนะ

bact' said...

ขออภัยท่านพี่

bact' said...

สองครั้ง