ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-09

Get Perpendicular!

Hitachi goes to animation business.

Very very cool Flash.

Well, it's actually about it's new harddisk technology – perpendicular recording – which will boost the capacity to 10 times.
But it is FUNNY anyway, click click click!

No comments: