ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-14

Free, Open-Access Journals

DOAJ: Directory of Open Access Journals
Free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals service. Currently 1530 journals in the directory. Including Life Sciences, Business, Chemistry, Mathematics, Social Sciences, and Engineering.

PLoS: Public Library of Science
Publishes journals using Open Access License. One of them is PLoS Computational Biology.

More about Open-Access Journals.

No comments: