ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-09

DTD, W3C XML Schema, RELAX NG, Schematron, Examplotron

What is your choice? Why?

2 comments:

Anonymous said...

relax ng, เลยเพิ่งนึกออกว่าเคยต้อง translate doc relax ng เป็นไทยแล้วยังไม่เสร็จดีเสือกลาออกมาแล้ว
xml sucks. the worst thing in my life was working in an xml company.

Anonymous said...

I think that RelaxNG is a pretty powerfull format. With the capability to incorporate regular expressions for valid formats, it seems to out-glitz the competition... (imho)