ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-20

Berlin Guide

ระหว่างที่พยายามหาวิธีแชร์เน็ตของ Arcor
ก็ไปเจอเว็บนี้เข้า ทำดีเหมือนกัน แม้ข้อมูลบางอันอาจจะไปอัพเดทแล้ว
เป็นแนะนำการใช้ชีวิตในเบอร์ลิน เมืองที่'หนาว'ที่สุดระหว่างสงครามเย็น

No comments: