ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-04-26

1,600+ articles Thai Wikipedia

วิกิพีเดียไทย เกิน 1,600 หัวข้อ แล้ว :)


ค่อย ๆ โต ค่อย ๆ โต :)

เมื่อ ธ.ค. 47, ประมาณหนึ่งปีหลังจากเริ่มวิกิพีเดียไทย, มี 774 หัวข้อ.
วันนี้ 26 เม.ย. 48, ผ่านมาประมาณ 4 เดือน, มี 1,610 หัวข้อ.
หรือ โตมากกว่า 2 เท่า ในระยะเวลาเพียง 4 เดือน

1 comment:

Mk said...

เย้ด้วย

bact' จังช่วยไปสลับหน้า Solaris กับ โซลาริสให้หน่อยนะ