ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-28

Windows Installer XML (WiX) toolset

โปรแกรมสร้างตัวติดตั้งสำหรับ Windows

โอเพนซอร์สโดยไมโครซอฟต์ ใช้ Common Public License (OSI รับรอง)

สำหรับคนที่ใช้ Visual Studio 2003 (ไม่โอเพนซอร์สนะ) ก็มี extension ชื่อ Votive ทำให้จัดการได้เป็นเหมือน VS project ตัวนึงเลย

น่าจะเป็นอีกทางเลือกนึงได้เหมือนกัน (ถ้าอยากได้อะไรที่มันดู native หน่อย, เป็น .msi)

ตัวติดตั้ง MySQL 4.1 บน Windows รุ่นหลังๆ ก็ใช้ WiX ทำเหมือนกัน

No comments: