ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-28

Thailand Science and Technology Strategic Plan (2004-2013)

(โพสต์ไปแล้ว ขึ้นมาแล้ว แต่อยู่ดีๆ ก็หายไป -- โพสต์ใหม่ -- หาย 2 รอบแล้วนะ, เดี๋ยวก็ย้ายโฮสต์ซะหรอก)

แผนกลยุทธ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2547-2556)
(สไลด์ PowerPoint - ถ้ายังไม่มีโปรแกรมอ่าน ดูที่นี่)

โดย ดร. ญาดา มุกดาพิทักษ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2547

ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2547

4 สาขาหลักที่จะเน้นคือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไบโอเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี และ วัสดุศาสตร์

ในสไลด์มี SWOT สถิติและแนวโน้มต่างๆ พร้อมแผน ทำละเอียด อ่านง่าย

ลงยันต์: ~o ห้ามหาย o~

2 comments:

Anonymous said...

คิดว่า ถ้าเข้าไปนั่งฟังบรรยาย ต้องหลับแน่นอน อ่านเองคงจะดีแล้ว

bact' said...

เย

ตกลงพี่คริสไปทำงานไหนเหรอครับ?
Laser Quest ? :P