ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-08

OpenOffice.org search plug-in for Google Desktop Search

อ่านเกี่ยวกับ Google Desktop Search รุ่นสมบูรณ์ ที่ blognone

มี ปลั๊กอินเสริม เพื่อให้มันค้นในเอกสาร OpenOffice.org / StarOffice ได้แล้ว

tags: , ,

No comments: