ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-27

One Sun Light Salted Fish

อยากกิ๊น อยากกิน ปลาเค็มแดดเดียว

ถ้าได้มานะ จะเอามายำกิน งั่มมม

ดูสูตรแล้วเหมือนจะทำกินเองได้
1) ถ้าหาปลาช่อนได้ 2) ถ้าหาแดดได้

กินมาม่าง่ายกว่าเย้อะ

No comments: