ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-06

HTML Form Semantics

เอามาจากบล็อกของ pok อีกที,
Accessible, stylish form layout

เกี่ยวกับการใช้ tag ต่างๆ ที่เกี่ยวกะฟอร์ม เช่น fieldset, label, legend เพื่ออธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ในฟอร์ม
และทำให้ไม่ต้องใช้ table ในการจัดรูปแบบฟอร์มก็ได้ คือไปใช้ style sheet ทำแทน (ตัวอย่าง)
แบบนี้ก็แยก content กะ presentation ออกจากกันได้อีก -- เป็นข่าวดีสำหรับนักพัฒนา

No comments: