ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-09

Character encoding issues

A tutorial on character code issues - covers many issues in character encoding

Germanic Lexicon Project:

Multiple Representations - normalization, canonical decompositions, compatibility decompositions, etc.

Linguistic Sorting - how characters are sorted in an Oracle environment

Unicode in MySQL - with PHP examples

Character Encoding and the Web - with Thai example: "เอกชัย ศรีวิชัย"สุดทน เจอเทปผี ซี.ดี.เถื่อนแย่งตลาด สั่งลูกน้องไล่กระทืบพ่อค้าขายซี.ดี.เถื่อน พร้อมประกาศลั่น ฝากบอกเอเย่นต์ใหญ่ว่า "เอกชัย สั่งให้ทำ" !

No comments: