ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-03-13

Cannon


"Cannon" by Colin Mackay.

Edinburgh castle's legendary one o'clock gun.
ถ้านอนตื่นสาย ก็มีไอ้นี่ปลุก

2 comments:

Gowza said...

How does it work, waking you up?
-"-

bact' said...

มันจะยิงตอนบ่ายโมงตรง ทุกๆ วัน ยกเว้นวันอาทิตย์น่ะ
แล้วบ้านก็อยู่ตรงทางขึ้นปราสาทเลย ได้ยินแน่ๆ