ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-19

StarOffice 8 Beta

สตาร์ออฟฟิศ 8 เบต้า ออกมาให้ทดสอบกันแล้ว
ดูตัวอย่างหน้าจอได้ที่นี่


StarOffice 8 Beta splash screen, taken by Hungarian Unix Portal.

Sun Microsystems releases a BETA versions of StarOffice 8, based on OpenOffice.org 2.0 codeline.
See screenshots.

No comments: