ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-18

OpenOffice.org needs a more informative "About" dialog

Issue 11465 : Redesigning for a more informative "About" dialog.

The current About dialog of OOo tell us virtually nothing, in terms of bug reporting.

ไดอะล็อก About ที่มีข้อมูลสภาพแวดล้อมของระบบที่ละเอียด จะช่วยให้การรายงานบั๊กเป็นไปได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

In order to make it easier for an average user to do a better bug report, the dialog should contains a list of useful information about a running environment.

General info required are OOo version, JVM version, OS version, platform, current locale.

This will made the QA process going more efficient, I strongly believe.

See examples of nice About dialog (with screenshots) in the issue tracker.

If you agree with this idea, please "Vote for this issue."

ช่วยโหวต ถ้าคุณอยากได้ไดอะล็อก ที่ช่วยให้การรายงานบั๊กง่ายขึ้น

2 comments:

bact' said...

ขออีกแค่ 2 คะแนน ก็จะได้ไปอยู่ใน 20 อันดับแรก (ซึ่งคนทั่วไปจะเห็นได้ง่ายๆ) แล้ว

ตอนนี้มี 24 คะแนน
ที่ 20 มี 25 คะแนน

bact' said...

needs only 2 votes, to get into Top 20.