ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-14

OpenOffice.org 2.0 Snapshot Builds

OOo 2.0 snapshot builds หรือที่รู้จักกันในชื่อ OOo 680 codeline หรือ OOo 1.9.mXX
เป็นรุ่นที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ตัดออกมาให้ทดลองใช้ ให้ช่วยกันหาข้อผิดพลาด ก่อนจะเป็นรุ่น 2.0 ที่สมบูรณ์

ดาวน์โหลดไปลองใช้กันได้ หน้าตาดีทีเดียว

ใช้แล้ว อย่าลืมแจ้งข้อผิดพลาดด้วย

No comments: