ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-22

OpenOffice.org 2.0 L10n/Translation Pilot Process

มีขั้นตอน เอกสาร เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นในการ "บุกเบิก" แปล OOo 2.0 คือเป็นภาษากลุ่มแรกๆ ว่างั้น

อีกที่ Localization of OOo 2.0
เป็นคู่มือแนะนำการแปล เขียนละเอียดมากๆ แนะนำตั้งแต่วิธีการสมัครสมาชิก OOo การเริ่มโครงการ เครื่องมือที่ต้องใช้ วิธีการแปล เทคนิค และเอกสารอ้างอิงต่างๆ ทำดีมาก
จัดทำโดย โครงการโอเพนซอร์สภาษาเขมร

No comments: