ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-19

Common Locale Data Repository

Common Locale Data Repository (CLDR) จัดทำโดยองค์กร Unicode เป็นฐานข้อมูล locale data กลาง ให้โปรแกรมอื่นๆ นำไปใช้ต่อ เพื่อให้แต่ละโปรแกรม มี locale data ที่ถูกต้องตรงกัน ใช้งานร่วมกันได้ และไม่สับสน

อ้างอิง L10n.opentle.org

เพิ่มเติม: พี่เทพ ตอบคำถาม เรื่องข้อมูลที่ OOo กับ CLDR ไม่ตรงกัน และบางแห่งน่าจะผิด

เพิ่มเติม 2: พี่สัมพันธ์ ให้ความเห็น และ อธิบายลักษณะข้อมูล ว่าจะเข้าไปดูได้ยังไง และให้ช่วยกันดู+แก้ไขหน่อย :)

Thai locale data in CLDR
มีข้อมูลจากหลายแหล่ง ทั้งข้อมูลกลาง (Common), Windows, Sun JDK, IBM JDK, OpenOffice.org, AIX, และ Linux (ไม่มี Solaris? .. เอ แปลก)
ถ้าเกิดว่า ทุกๆ อันถูกต้อง และตรงกันหมด อันนั้นคือ เยี่ยม

No comments: