ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-27

เปลี่ยนคำนิยามของหน่วย 'กิโลกรัม'

ต่อเนื่องจากเรื่องเปลี่ยนหน่วยวัดกันเถอะ วันนี้มีอีกข่าว

สำนักคุ้ยข่าว Slashdot รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึง ทั้งจากสหรัฐ อังกฤษ และฝรั่งเศส เสนอให้เปลี่ยนนิยามของ กิโลกรัม ซะใหม่ จากที่ขณะนี้ใช้การวัดจากวัตถุโดยตรง (ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงหรือผิดพลาดได้) มาเป็นนิยามที่อิงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้เหมือนกับหน่วยอื่นๆ เพื่อความละเอียดแม่นยำ
รายละเอียดอ่านต่อกันเอาเองนะ :P

1 comment:

Beamer User said...

ใช่หน่วยน้ำหนัก มาตรฐานปัจจุบันก็ยังใช้การเทียบเอา
ไม่ได้ใช้ปรากฎการธรรมชาติที่ควบคุมได้จริงๆ

อย่างอุณหภูมิ เค้าก็มีปรากฎการธรรมชาติให้ยึดถือจริงๆ
เช่นเอาจุดสามสถานะของน้ำบริสุทธิ์เป็นตัวอ้างอิงเป็นต้น