ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-02-17

16 ก.พ. เริ่มบังคับใช้ พิธีสารเกียวโต

ข่าว: พิธีสารเกียวโตต้านโลกร้อน มีผลบังคับใช้แล้ว 16 ก.พ., กระทรวงวิทย์ฯ พร้อมเดินตามพิธีสารเกียวโต แม้ยังไม่มีแผนชัดเจน

เรื่องโรงงาน เรื่องอุตสาหกรรม พวกนั้น ปล่อยเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเข้าไป โน้มน้าว กำหนด ควบคุม ให้ทำตามพิธีสารไป
โดยมีพวกเราประชาชนทั่วไปคอยติดตามการทำงาน

แต่เราก็สามารถที่จะลงมือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกนี้ได้ง่ายๆ โดยการลดการใช้พลังงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ทั้งทางตรง เช่น ประหยัดน้ำมัน ไฟฟ้า (เพื่อลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่งอาจจะใช้พลังงานที่ก่อก๊าซเรือนกระจก) หรือ เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด
และทางอ้อม เช่น การแยกขยะ เพื่อสนับสนุนให้มีการรีไซเคิลวัสดุให้มากขึ้น (การหลอมขวดมาใช้ใหม่ ใช้พลังงาน และวัสดุ น้อยกว่าการทำแก้วใหม่ตั้งแต่ต้น) รวมทั้งการลดการใช้วัสดุ/หีบห่อที่ไม่จำเป็น (ไปซื้อของนิดๆ หน่อยๆ ก็ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ หรือใช้ถุงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น)

จาก DRLP Fact Sheets:

"การรีไซเคิลแก้ว 1 ตัน ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 9 แกลลอน"

"ขวดแก้วทุกๆ ขวด ที่รีไซเคิล ช่วยประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะจ่ายให้กับ หลอดไฟขนาด 100 วัตต์ นานถึง 4 ชั่วโมง"

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ เมื่อทุกๆ คนช่วยกันทำ การลดปัญหาโลกร้อนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol)

No comments: