ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2005-01-17

เชิญชมการสาธิตโครงการที่เข้าแข่งขัน NSC 2005

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ภาคกลาง

วันพุธที่ 19 มกราคม 2548
ตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 น. เป็นต้นไป
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต [แผนที่]

ห้องที่ใช้ในการสาธิต:
ตึกเมน: ห้อง 309, 310, 409, ห้องสมุด ชั้น 2
ตึกแลบ: ห้องโถง ชั้น 4 (ตรงข้ามแลบเครื่องกล)
(ห้อง 409 ตึกเมน และห้องโถงชั้น 4 ตึกแลบ จะเป็นการสาธิตหุ่นยนต์ )

โครงการที่ผ่านการพิจารณา ภาคกลาง

No comments: