ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-29

OpenOffice.org 2.0 Language Pack

In OO.o 2.0 it will be possible to have just only one copy of OO.o with multiple language packs.
(Currently, in order to have a multi locale support, we have to install separated copies of OO.o)

See IZ #10043 for more details.

No comments: