ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-11-17

Linspire Internet Suite

เห็นแล้วอยากได้มั่ง ทั้งตรวจตัวสะกดอัตโนมัติ ทั้งค้นหาคำศัพท์ ฯลฯ

No comments: