ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-28

Project Epsilon

An on-going project in Sun research lab. Ubiquitous/pervasive computing stuffs. If I correctly understand it, the basic idea is, in analogy in Jini, that instead of putting intelligence into devices, we put it in the network. i.e. We will have lots of stupid devices in a smarter network.

"The Network is the Computer", hmm.. probably it is.

No comments: