ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-10-26

Aey+'s blog

New kid on the block, AeyPlus.

My friend at SIIT, now she's studying in Japan .. Sapporo, probably.

Sapporo? I've no idea about Sapporo, the place, knowing only it's a brand of beer :P

4 comments:

Hui/ฮุ้ย said...

Snow Festival in Sapporo is quite famous.

bact' said...

Oh, that one. Thanks krub.

aey1705@hotmail.com said...

Hello Art ! It surprises me seeing your greeting in my blog. Thanks anyway :)...Sapporo is famous for beer (Sapporo Classic Beer) and also snow festival in February..Don't forget to visit us if you have time :P

bact' said...

Snow festival in 14 February ... naw jai :P