ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-09-22

The Seventh National Software Contest - NSC 2005

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านเข้ารอบ: 30 กันยายน 2547

No comments: