ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-08

student visa

on June 7, 11:06 to 16:32, this blog got some visitors from:

  • TUHH
  • Osaka University
  • (edu.au - some univ in Australia)
  • University of Cambridge
  • University of Edinburgh

for Edinburgh, 99%, that's me.
TUHH count should be from P'Joy.

still have no idea about Osaka, edu.au, and Cambridge.

Cambridge .. P'Rainam (ไร้นาม)?

3 comments:

Beamer User said...

From Australia, they may be from Tim.

bact' said...

besides those, there are also traffic from:

Kasetsart University (mk, vee, probably)
Prince of Songkla University
London Metropolitan University

bact' said...

and Sheffield University today.