ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-13

Scholarship: MSc/PhD in Image Processing / Medical Imaging

at Sirindhorn International Insitute of Technology, Thammasat University, Thailand.

in cooperation with Digital Imaging Research Centre, Kingston University, UK.

research topics | contact: Dr. Bunyarit Uyynonvara

// application deadline: July 31, 2004

No comments: