ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-06-02

8-bit music from a childhood

video game music archives
OverClocked ReMix | Zophar

all musics downloaded will be in a form of .NSF, .GBS, etc.
go get your fav players to listen
(DeliPlayer is a nice one).

another good auld day reminds.

----

p.s.
for the 'OverClocked ReMix', there're also the 'remixes'.
i.e. new interpretations of old song

No comments: