ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-26

OpenOffice.org XML file format in use

from development.openoffice.org: New XML White Paper This new white paper explains the advantages of the OpenOffice.org XML file format used by all applications of the StarOffice software. Developers also get a basic introduction to the different tools and resources available for leveraging the XML file format programmatically. :: the white paper.

No comments: