ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-31

Films on AI

Informatics DVDs on Artificial Intelligence and the Cinema from 2001 - A Space Odyssey and The Animatrix to The Fifth Element, from Lawnmower Man to Patlabor 1 - Mobile Police and The Wizard of Oz, and etc more. love to see them all.

No comments: