ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-29

นวัตกรรมใหม่! "สบู่ไฟฟ้า"

คนเรานี่ก็ช่างคิดค้นกันจริงๆ นะครับ

http://electrolux.com

No comments: