ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-05-02

คลาย เครียด

> หุ่นซ้อมมือ < (ได้คุณค่าทางอารมณ์ พอๆ กับ ข้าวซ้อมมือ) เชิญตบตีกันตามอัธยาศัย

No comments: