ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-04-29

Dancing on the moon

After I posted the previous message.
I was thinking about New Radicals,
another great alternative band
which disband after its first very successful
(well, may be not in terms of sells) album.

I love New Radicals songs
(as well as many sad songs,
which I listen to while my second "broken heart").

Someday we'll know if love could move a mountain
Someday we'll know why the sky is blue
Someday we'll know why I wasn't meant for you

Yea yea yeah yeah

Someday we'll know why Samson loved Dilaila
One day I'll go dancing on the moon
Someday you'll know that I was the one for you

Now I sing it,

Yeah yea yeah yeah....

1 comment:

Anonymous said...

at least you know what song is for your 2nd 'broken heart', meaning you're more than OK. :)