ย้ายบล็อกไปที่ bact.cc แล้วนะครับ

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ ฟรี 2GB จาก Dropbox (sync กับ Windows, Linux, Mac, iPhone, Android ฯลฯ ได้)

2004-01-10

just had submitted my ICL assignment this evening. phew~

tonight i will have Khao Kra-Pow Kai (sweet basil chicken with rice).. wow!! ^-^
a manager at thai restaurant that i working for just gave me before i leaved .. and still hot :)

No comments: